Nghiên cứu KHCN

Nghiên cứu chọn tạo dòng gà ri

Nghiên cứu chọn tạo dòng gà ri

Thứ hai, 08/06/2015 - 14:08

Chủ trì: TS. Ngô Thị Kim Cúc

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 08/05/2014

Kinh phí: 850 triệu đồng

Chi tiết
Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dùng để phòng và trị hội chứng hô hấp trên lợn và gà

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dùng để phòng và trị hội chứng hô hấp trên lợn và gà

Thứ ba, 21/01/2014 - 16:41

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lã Văn Kính

Thời gian thực hiện: 2012-2015

Chi tiết
Hiện trạng và giải pháp làm giảm số lượng tế bào soma (Somatic Cell Count - SCC) trong sữa bò tươi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trạng và giải pháp làm giảm số lượng tế bào soma (Somatic Cell Count - SCC) trong sữa bò tươi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 08/06/2015 - 15:51

Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Thu Lam

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 10/05/2014

Chi tiết
Nghiên cứu sản xuất premix khoáng-vitamin cho gia súc gia cầm nuôi theo phương pháp công nghiệp

Nghiên cứu sản xuất premix khoáng-vitamin cho gia súc gia cầm nuôi theo phương pháp công nghiệp

Thứ hai, 08/06/2015 - 15:38

Chủ trì: TS. Vương Nam Trung

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 09/05/2014

Kinh phí: 2200 triệu đồng

Chi tiết
Chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt (dòng trống và dòng mái) cung cấp cho sản xuất tại các tỉnh phía Nam

Chọn lọc tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt (dòng trống và dòng mái) cung cấp cho sản xuất tại các tỉnh phía Nam

Thứ hai, 08/06/2015 - 14:26

Chủ trì: TS. Dương Xuân Tuyển

Thời gian thực hiện: 2011-2014

Ngày nghiệm thu: 08/05/2014

Kinh phí: 2500 triệu đồng

Chi tiết
Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Thứ sáu, 27/09/2013 - 16:10

Mục tiêu đề tài:

Xác định công thức lai tối ưu giữa các dòng thuần Duroc, Pietrain và Landrace làm cơ sở để chọn tạo dòng đực tổng hợp cuối cùng.
Bước đầu tạo 2 dòng đực lai tổng hợp cuối cùng có tốc độ tăng trưởng trên 720 gram/ngày,  tiêu tốn thức ăn dưới 2,8 kg và tỷ lệ nạc đạt trên 58% phục vụ sản xuất lợn thịt ở khu vực Nam Bộ
Chi tiết
Chọn tạo dòng gà Tàu Vàng để tạo gà thương phẩm

Chọn tạo dòng gà Tàu Vàng để tạo gà thương phẩm

Thứ hai, 08/06/2015 - 14:15

Mục tiêu đề tài:

Chọn tạo dòng trống có khối lượng cơ thể con trống lúc thành thục đạt trung bình trên 2,2 kg và con mái trên 1,55 kg; trưởng thành (1 năm tuổi) trung bình đạt trên 2,5 kg; tiêu tốn thức ăn 3,4-3,6. Chọn tạo dòng mái có năng suất trứng/mái/năm trên 110 quả, tỷ lệ trứng có phôi/trứng ấp 93-95%; tỷ lệ nở bình quân/trứng ấp trên 75%, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3-3,2 kg. Con thương phẩm giữa dòng trống và dòng mái có khối lượng cơ thể lúc 4 tháng tuổi đạt trung bình  trên 1,5 kg con, tiêu tốn thức ăn 3,2-3,5 kg, tỷ lệ thịt xẻ trung bình trên 67%.

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  1
 Tất cả:  1895327
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD