Khẩu phần năng lượng cao và lysine thấp cải thiện tỷ lệ mỡ giắt trên lợn thịt thương phẩm DLY

Lê Phạm Đại, Lê Thanh Hải, Lã Văn Kính và Phạm Tất Thắng

TÓM TẮT

Thí nghiệm được tiến hành trên lợn lai ba máu Duroc x (Landrace x Yorkshire), có tiểm năng về tỷ lệ mỡ giắt (TLMG) trong cơ thăn. Lợn đưa vào thí nghiệm có độ tuổi khoảng 135 ngày (khối lượng khoảng 75 kg), đồng đều về tính biệt (gồm đực thiến và lợn cái), cùng nuôi trong một điều kiện chuồng trại như nhau, được bố trí thành 9 lô và chia theo 2 giai đoạn: GĐ1 và 2 là 135-165 và 165–195 ngày tuổi. Thí nghiệm được thiết kế theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 mức năng lượng (2.900; 3.100; 3.300 kcal/kg) và 3 mức lysine (1,5; 1,7; 1,9 g Lysine tiêu hóa/Mcal ME cho giai đoạn 1 và 1,3; 1,5; 1,7 g cho giai đoạn 2). Kết quả sử dụng khẩu phần có mức ME/lysine 3.300/1,5 và 1,3 cho 2 giai đoạn cho TLMG trong cơ thăn cao nhất (3,32%), các chỉ tiêu về chất lượng thịt xẻ (dày mỡ lưng, diện tích cơ thăn và dày cơ thăn) cũng đạt mức trung bình cao hơn so với các mức dinh dưỡng khác, bên cạnh đó, ở lợn thịt sử dụng khẩu phần này cũng có hiệu quả tốt về tăng khối lượng, tiêu tốn thức ăn.

Từ khoá: Mỡ giắt, năng lượng, Lysine, lợn lai thương phẩm DLY

Chi tiết

Khẩu phần năng lượng cao và lysine thấp cải thiện tỷ lệ mỡ giắt trên lợn thịt thương phẩm DLY

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn