khảo sát tỷ lệ mỡ giắt trên đàn lợn việt nam dựa trên nhóm giống, giới tính và khối lượng giết mổ

Lê Phạm Đại, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Kim Đoán, Phạm Sinh, Lê Thanh Hải, Trần Vân Khánh, Trần Văn Hào, Tôn Trung Kiên, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Văn Hợp, Lã Văn Kính, Nguyễn Hữu Tỉnh và Nguyễn Quế Côi

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát tỷ lệ mỡ giắt trên các giống lợn thuần Duroc, Yorkshire, Landrace, Móng Cái và Pietrain và một số tổ hợp lợn lai thương phẩm bằng phương pháp siêu âm hình ảnh sử dụng máy Aloka SSD 500v và phần mềm Biosoft Toolbox. Kết quả khảo sát ở lợn tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi heo Bình Thắng và các trang trại ở miền Bắc, miền Trung và Đông Nam Bộ cho thấy tỷ lệ mỡ giắt cao nhất ở giống Duroc (2,98%), kế đến là Yorkshire (2,21%), Landrace (2,20%), Móng Cái (1,87%) và thấp nhất ở giống Pietrain (1,48%). Khi tăng mức khối lượng giết mổ từ 95 -110 kg lên 111-125 kg, tỷ lệ mỡ giắt tăng lên rất đán g kể. Đồng thời, ở lợn đực thiến, tỷ lệ mỡ giắt trong thăn thịt luôn cao hơn so với lợn cái. Như vậy, để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thăn thịt, cần thiết đưa tính trạng này vào mục tiêu cải thiện di truyền giống Duroc thuần sử dụng như dòng đực cuối cùng trong sản xuất lợn thương phẩm ở Việt Nam.

Từ khóa: Mỡ giắt, giống lợn, lợn thương phẩm, khối lượng giết mổ, đực và cái.

Chi tiết

khảo sát tỷ lệ mỡ giắt trên đàn lợn việt nam dựa trên nhóm giống, giới tính và khối lượng giết mổ

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn