Khả năng sản xuất của dòng gà lông màu LV4 qua 5 thế hệ chọn lọc

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá khả năng sản xuất của dòng gà lông màu hướng thịt LV4 qua các thế hệ chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi tại trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ). Các kết quả thu được như sau: Tỷ lệ nuôi sống đạt cao, đến 24 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống 94,24 – 95,45%. Khối lượng cơ thể ở 20 và 24 tuần tuổi của gà trống và mái ở thế hệ 5 lần lượt và tương ứng là 2628,40 - 2138,10 g/con và 2916,09 – 2442,05 g/con. Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 151,62 – 158,31 quả với tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 2,82 - 2,92 kg. Khối lượng trứng tăng dần qua các thế hệ, đến thế hệ 5 khối lượng trứng trung bình đạt 57g/quả. Tỷ lệ trứng có phôi đạt 95,65 - 97,10% và tỷ lệ gà nở/tổng số trứng ấp đạt 82,21 – 83,91%.

Từ khóa: Chọn lọc, khả năng sản xuất, dòng gà LV4

Chi tiết tại đây

Khả năng sản xuất của dòng gà lông màu LV4 qua 5 thế hệ chọn lọc

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn