Kết quả điều tra quản lý chất thải chăn nuôi heo tại xã gia kiệm, thống nhất, đồng nai

Lã Văn Kính, Nguyễn Thanh Vân, Lê Phan Dũng, Đậu Văn Hải, Lê Đình Phùng, Jaap Schröder và Theun Vellinga

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Thông tin thu thập trên 30 trại nuôi lợn bằng bảng câu hỏi chuẩn. Chất thải của lợn gồm hai loại khác nhau: (i) chất thải rắn (phân lợn) và (ii) hỗn hợp chất thải lỏng, gồm hỗn hợp của phân, nước tiểu và nước rửa chuồng. Có trên 67% số trại lợn trữ hỗn hợp chất thải lỏng; trong số đó 65% được sử dụng để sản xuất khí sinh học thông qua lên men yếm khí (biogas). Sản phẩm sau lên men yếm khí được bón cho cây trồng hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Có 35% số trại lợn trữ hỗn hợp chất thải lỏng trong các hố chứa gần chuồng. Người chăn nuôi chủ động thu gom chất thải rắn với số lượng bình quân 609 kg phân tươi/trại/ngày. Có 87% lượng phâ n giao dịch thông qua lái và vận chuyển đến bán cho chủ vườn cây ở địa phương khác. Các chủ trại lợn cho rằng thiếu năng lực xử lý), thiếu năng lực vận chuyển, không có thông tin về cải tiến quản lý phân, thiếu quan tâm đến việc quản lý chất thải, và thiếu tiếp cận với các khoản vay là những yếu tố quan trọng nhất ngăn cản việc sử dụng chất thải chăn nuôi lợn làm phân bón. Các khó khăn về kinh tế -xã hội không thực sự cản trở quyết định sử dụng chất thải chăn nuôi lợn làm phân bón. Các lý do chính để cải thi ện quản lý chất thải chăn nuôi lợn là do chúng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người và vật nuôi, chất lượng nước và phát thải mùi đến khu dân cư

Chi tiết

Kết quả điều tra quản lý chất thải chăn nuôi heo tại xã gia kiệm, thống nhất, đồng nai

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn