Hiệu quả ức chế virus gây bệnh Gumboro của interferon trên gà thực nghiệm

Chi tiết

Hiệu quả ức chế virus gây bệnh Gumboro của interferon trên gà thực nghiệm

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn