Hiện trạng và giải pháp làm giảm số lượng tế bào soma (Somatic Cell Count - SCC) trong sữa bò tươi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Thu Lam

Thời gian thực hiện: 2012-2014

Ngày nghiệm thu: 10/05/2014

Mục tiêu đề tài:

  • Xác định được những yếu tố ảnh hưởng đền số lượng tế bào soma trong sữa bò tươi;
  • Đề xuất được những giải pháp thích hợp làm giảm số lượng tế bào soma sữa tươi.

Nội dung đề tài:

  • Đánh giá hiện trạng và xác định những yếu tố ảnh hưởng đến SCC trong sữa bò tươi.
  • Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật làm giảm số lượng  SCC trong sữa bò tươi.

Kết quả đạt được: 

- Thực trạng số lượng SCC trong sữa ở mức ≤200x10­­3TB/ml chiếm 11,6%; nằm trong khoảng >200x10­­đến ≤400x10­­3TB/ml chiếm 23,6%; bò có SCC >400x10­­đến ≤1.500x10­­3TB/ml là 28,4% và đặc biệt số bò mức SCC >1.500 x10­­TB/ml có tỷ lệ cao nhất 36,4%. Hiện trạng SCC cao trong sữa vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi SCC trong sữa như sau: + Bổ sung khoáng chất, vitamin trong khẩu phần, vệ sinh chuồng trại định kỳ, độ khô thoáng của nền chuồng, phương pháp vắt sữa và vệ sinh vắt sữa đều làm giảm số lượng tế bào soma trong sữa. + Streptococcus agalactiae là tác nhân chủ yếu gây nên sự gia tăng số lượng SCC trong sữa và Staphyloccus aureus đóng vai trò phụ nhiễm làm cho sự gia tăng trở nên nghiêm trọng và dai dẵng.

- Các giải pháp thích hợp làm giảm số lượng SCC trong điều kiện sản xuất thực tế như sau:

Kết hợp bổ sung Se và vitamin E vào khẩu phần ăn hằng ngày, thực hiện công tác quản lý vệ sinh chăn nuôi, thực hành vệ sinh vắt sữa ở cả 2 phương pháp vắt sữa bằng máy và tay là rất cần thiết trong việc quản lý và phòng ngừa sự gia tăng SCC trong sữa, giúp ổn định giá thu mua, cải thiện thu nhập cho người chăn nuôi.

- Đã công bố được 01 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.

Hiện trạng và giải pháp làm giảm số lượng tế bào soma (Somatic Cell Count - SCC) trong sữa bò tươi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn