HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TRANG TRẠI TẠI XÃ GIA KIỆM, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI

Đậu Văn Hải, Lê Phan Dũng và Nguyễn Thị Hồng Trinh

Chi tiết

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TRANG TRẠI TẠI XÃ GIA KIỆM, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn