Video

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Thứ ba, 10/05/2016 - 13:52

(Kèm theo Quyết định số  48/QĐ-PVCNNB-KHHTQT ngày 25  tháng 2 năm 2015

của Giám Đốc Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ)

 

TT

Họ và Tên

Chức danh

Chuyên ngành

1

PGS.TS. Lã Văn Kính

Chủ tịch Hội đồng

Dinh dưỡng Thức ăn Gia súc

2

PGS.TS. Đinh Văn Cải

Phó Chủ tịch Hội đồng

Dinh dưỡng Thức ăn Gia súc

3

TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

Phó Chủ tịch Hội đồng

Di truyền giống

4

ThS. Đoàn Vĩnh

Thư ký Hội đồng

Dinh dưỡng Thức ăn Gia súc

5

TS. Dương Xuân Tuyển

Ủy viên

Chăn nuôi Động Vật

6

TS. Vương Nam Trung

Ủy viên

Dinh dưỡng Thức ăn Gia súc

7

TS. Phạm Tất Thắng

Ủy viên

Chăn nuôi Động Vật

8

TS. Đoàn Đức Vũ

Ủy viên

Chăn nuôi Động Vật

9

ThS. Phí Như Liễu

Ủy viên

Chăn nuôi Động Vật

10

TS. Phạm Văn Quyến

Ủy viên

Chăn nuôi Động Vật

11

TS. Phạm Huỳnh Ninh

Ủy viên

Vi sinh

12

ThS. Đậu Văn Hải

Ủy viên

Chăn nuôi Động Vật

13

ThS. Lê Phạm Đại

Ủy viên

Chăn nuôi Động Vật

14

ThS. Nguyễn Văn Phú

Ủy viên

Dinh dưỡng Thức ăn Gia súc

15

ThS. Đồng Sỹ Hùng

Ủy viên

Chăn nuôi Động Vật

16

CN. Phạm Anh Phong

Ủy viên

Tài chính

 


Trở lại      In      Số lần xem: 673
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1873775
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD