Video

TS. Nguyễn Hữu Tỉnh - Phó giám đốc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

Thứ năm, 12/01/2017 - 08:24

    TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

    Phó giám đốc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

    Chuyên ngành: Di truyền giống

 

Quá trình đào tạo

 

Thời gian

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

8/1992 – 8/1994

Nghiên cứu viên tập sự

Di truyền giống gia cầm

Viện KHKTNN Miền Nam

8/1994 – 1/2005

Nghiên cứu viên

Di truyền giống gia cầm

Viện KHKTNN Miền Nam

1/2005 – 8/2007

Phó phòng NC Di truyền giống

Di truyền giống lợn

Viện KHKTNN Miền Nam

8/2007 – 4/2011

Phó phòng NC Di truyền giống, Kiêm Phó giám đốc Trung tâm NC&HLCN Bình Thắng – Nghiên cứu viên chính

Di truyền giống lợn

Viện KHKTNN Miền Nam

4/2011 – 3/2013

Trưởng phòng NC Di truyền giống vật nuôi - Nghiên cứu viên chính

Di truyền giống vật nuôi

Viện KHKTNN Miền Nam

4/2013-Đến nay

Trưởng Bộ môn NC Di truyền giống vật nuôi

Di truyền giống vật nuôi

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

 

Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

 

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

1

A protocol for cryoconservation of breeds by low-cost emergency cell banks

Đồng tác giả

Animal- Cambridge University Press

2008

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

1

Quy trình kỹ thuật ấp trứng gà bằng máy ấp thủ công “IAS”.

Đồng tác giả

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

1995

2

Một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn.

Đồng tác giả

Nhà xuất bản nông nghiệp, TP.HCM

1995

3

Chăn nuôi gà thả vườn ở miệt vườn các tỉnh phía Nam.

Tác giả

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

1996

4

Giống gà thả vườn BT1, kết quả nghiên cứu và phát triển trong sản xuất.

Đồng tác giả

Tạp chí KH-CN và Quản lý Kinh tế

1998

5

Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến năng suất của gia cầm

Tác giả

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

1999

6

Điều chỉnh nhiệt độ chuồng trại nuôi gia cầm.

Tác giả

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

1999

7

Ảnh hưởng của giống và khẩu phần ăn đến năng suất và hiệu quả chăn nuôi gà thả vườn trong các nông hộ ở Bình Phước

Đồng tác giả

Báo cáo hội nghị KHCN Bộ NN và PTNT

1999

8

Một số đặc điểm sinh học của các dòng gà thả vườn BT2 và năng suất con lai của chúng

Đồng tác giả

Báo cáo hội nghị KHCN Bộ NN và PTNT

2001

9

Nghiên cứu chọn lọc tăng năng suất các dòng gà BT2 để có khả năng cạnh tranh với các giống gà thả vườn nhập nội

Đồng tác giả

Báo cáo hội nghị KHCN Bộ NN và PTNT

2004

10

Ước lượng thông số di truyền của một số tính trạng sản xuất ở hai dòng gà thả vườn BT2

Tác giả

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

2005

11

Tiềm năng di truyền của một số tính trạng sản suất trên các giống lợn thuần Yorkshire, Landrace và Duroc ở các tỉnh Phía Nam.

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2006

12

Thu thập và lưu trữ các tế bào soma ứng dụng trong công tác bảo tồn nguồn gen vật nuôi.

Tác giả

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

2007

13

Một số phương pháp ước lượng giá trị kinh tế của các tính trạng chọn lọc trong chương trình giống vật nuôi.

Tác giả

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

2007

14

Ước lượng giá trị kinh tế của một số tính trạng phục vụ công tác chọn lọc giống lợn ở các tỉnh Phía nam.

Tác giả

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

2007

15

Giá trị di truyền và kiểu hình của một số tính trạng sản xuất trên giống lợn Yorkshire và Landrace có nguồn gốc nhập nội khác nhau.

Tác giả

Tạp chí KHKT Chăn nuôi

2007

16

Đánh giá di truyền đàn lợn Yorkshire và Landrace liên kết nguồn gen giữa hai cơ sở giống Quốc gia Bình Thắng và Đông Á

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2010

17

Ước tính giá trị giống liên kết đàn thuần và đàn lai trên một số tính trạng sản xuất ở hai giống lợn Yorkshire và Landrace

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2011

18

Ảnh hưởng di truyền cộng gộp trực tiếp và của mẹ đến tính trạng số con sơ sinh sống ở hai giống lợn yorkshire và landrace

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2012

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

1

The Collection and cryopreservation of somatic cells for animal genetic resources conservation.

Tác giả

Proceeding of the 12th AAAP Animal Science Congress 2006

2006

2

Evidence of genetic by environment interactions for production traits in Yorkshire and Landrace pigs

Tác giả

Proceedings of the 13th AAAP Congress

2008

3

Stability of variance and covariance components for reproduction and production traits in Yorkshire and Landrace pigs

Tác giả

Proceedings of the 13th AAAP Congress

2008

4

Genetic parameters and trends for reproduction and performance traits in Yorkshire, Landrace and Duroc in South Vietnam.

Tác giả

Proceedings of the 13th AAAP Congress

2008

5

Estimation of direct and maternal additive genetic effects for number born alive  in Yorkshire and Landrace pigs

 

 

Tác giả

Proceedings of the 15th AAAP Congress

2012

 

Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Giống gà thả vườn BT1

Phát triển nuôi tại 32 tỉnh thành trên cả nước

1993 - 1998

2

Giống gà thả vườn

Đã được công nhận là bộ giống gà Quốc gia 2001 – phát triển khắp các tỉnh phía Nam

2000 - 2012

3

Quy trình đánh giá di truyền liên BLUP kết nguồn gen giữa các trại lợn giống

Hợp đồng chuyển giao công nghệ và tư vấn cho các cơ sở giống lợn ở Phía Nam:

- Trung tâm NC & HLCN Bình Thắng

- Trung tâm NC lợn Thụy Phương – Viện Chăn nuôi

- Cty chăn nuôi Tiền Giang

- Cty CP Chăn nuôi Đông Á

- Trung tâm giống vật nuôi Bình Thuận

- Trung tâm giống vật nuôi Sóc Trăng

- Cty CP chăn nuôi Phú Sơn

2005 - 2015

 

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

 

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

 

Thuộc Chương trình

Tình trạng

 

Ước lượng giá trị di truyền công gộp của một số tính trạng năng suất nhằm nâng cao chất lượng giống lợn thuần ở các tỉnh Phía Nam

2005-2007

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu tính năng sản xuất của một số giống lợn nội ở các tỉnh phía Nam

2008-2010

Đề tài cơ sở

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá di truyền tiên tiến để chọn lọc nâng cao năng suất, chất lượng đàn lợn thuần và góp phần xây dựng hệ thống giống lợn Quốc gia

2010-2014

Đề tài tuyển chọn cấp Bộ

Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

2011 - 2015

Đề tài tuyển chọn cấp Bộ

Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng lợn cao sản và xác định các tổ hợp lai hiệu quả trong hệ thống nhân giống”.

 2000 – 2005

Thuộc chương trình giống vật nuôi cây trồng quốc gia

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng lợn đặc trưng và xây dựng chương lai hiệu quả phù hợp với các ĐK chăn nuôi khác nhau

2006-2010

Đề tài tuyển chọn cấp Bộ

Chưa nghiệm thu

Nghiên cứu chọn lọc và nhân thuần nâng cao năng suất gà Tàu Vàng

2008-2010

Đề tài tuyển chọn cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Chọn tạo 02 dòng gà Tàu Vàng để tạo gà thương phẩm

2011-2014

Đề tài tuyển chọn cấp Bộ

Chưa nghiệm thu

 

Giải thưởng

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Giải B – Hội thi sáng tạo KHKT Tp. Hồ Chí minh năm 1995

1996

2

Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2005

2005

 

 


Trở lại      In      Số lần xem: 677
Tin tức khác
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1873773
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD