Video

PGS.TS. Lã Văn Kính - Giám đốc Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

Thứ năm, 08/09/2016 - 10:18

       PGS. Lã Văn Kính - Phó Viện Trưởng Viện Chăn Nuôi kiêm Giám Đốc Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

       Chuyên ngành: Dinh dưỡng động vật

 
 

 

  1. Các đề tài NCKH đã và đang chủ trì/tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài/dự án đã chủ trì

Thời gian

Thuộc Chương trình

Tình trạng đề tài

 

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dùng để phòng và trị hội chứng hô hấp trên lợn và gà

2012-2015

Đề tài cấp Bộ NN&PTNT

Đang thực hiện

Nghiên cứu các giải pháp KHCN, tổ chức quản lý chăn nuôi lợn thịt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao

2011-2013

Đề tài độc lập cấp nhà nước

Đang thực hiện

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược trong chăn nuôi lợn và gia cầm

2008 -2011

Đề tài trọng điểm cấp Bộ NN&PTNT

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu công nghệ chế biến và sử dụng bypass protein cho chăn nuôi bò sữa

 

2007-2009

Đề tài của Sở KHCN TP Hồ chí Minh

Đã nghiệm thu

Sản xuất thử thịt heo an toàn ở TP Hồ chí minh

 

2007 - 2009

Dự án sản xuất thử của Sở KHCN TP Hồ chí Minh

Đã nghiệm thu

Điều tra tình hình ô nhiễm vi sinh vật, kim loại nặng, độc chất, kích thích tố trong thức ăn chăn nuôi và trong thịt gia súc gia cầm tại tỉnh Bình Dương và biện pháp khắc phục

2009 -2010

Đề tài của Sở KHCN Bình dương

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu sản xuất thịt lợn an toàn chất lượng cao

2004 – 2006

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm –

Đề tài cấp Bộ NN&PTNT

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu sử dụng quả điều làm thức ăn cho bò sữa, bò thịt

2004 - 2006

Đề tài của Sở KHCN Bình phước

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu sử dụng nguồn thức ăn không truyền thống cho chăn nuoi lợn công nghiệp

2004 - 2009

Dự án hợp tác quốc tế ACIAR

Đã nghiệm thu

 

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố trong 5 năm gần đây

TT

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Năm công bố

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Tên tạp chí/kỷ yếu

1

Đồng  Tác giả

7-2012

Khảo sát hiện trạng ô nhiễm vi sinh vật ở một  số trại chăn nuôi lợn và hiệu quả một số thuốc sát trùng chuồng trại

Khoa học kỹ thuật thú y

2

Lã Văn Kính, John Htoo

5-2012

Giá trị sinh học tương đối của muối can xi của chất tương tự Methionine(MHA-Ca) so với DL-Methionine về khả năng tích luỹ nito7 ở lợn sau cai sữa

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt nam – Viện khoa học nông nghiệp Việt nam

3

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

6-2012

Nghiên cứu tác dụng của việc bổ sung đồng thời các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây Xuyên tâm liên- Bọ mắm – dây cóc – gừng vào thức ăn cho gà thịt giống Cobb 308.

Tạp chí Chăn nuôi

4

Lã Văn Kính, Phan Thị Tường Vi, Trần Thị Huệ Hương

13-2012

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược bào chế từ cao Xuyên tâm liên - dây cóc - gừng vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa.

Tạp chí Nông Nghiệp & PTNT

 

5

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

5-2012

 

Nghiên cứu tác dụng của các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây bọ mắm – dây cóc – gừng bổ sung vào thức ăn cho gà thịt giống Cobb-308

Tạp chí Nông Nghiệp & PTNT

 

6

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

3-2012

 

Ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược bào chế từ xuyên tâm liên, dây cóc, gừng bổ sung vào thức ăn cho gà đến một số chỉ tiêu năng suất gà thịt giống COBB-308.

Tạp chí Nông Nghiệp & PTNT

 

7

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú

1-2012

 

Nghiên cứu sử dụng khô dầu đậu tương và hô dầu lạc được xử lý nhiệt trong thức ăn tinh cho bò sữa.

Tạp chí Nông Nghiệp & PTNT

 

8

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú

Số 16/2011

Khả năng phân giải in sacco chất khô và protein của khô dầu đậu tương và khô dầu lạc ở nhiệt độ và thời gian xử lý khác nhau.

Tạp chí Nông Nghiệp & PTNT

 

9

Huynh Thanh Hoai, La Van Kinh

Volum 170, issues 1-2

 

Determination of the metabolizable energy content of common feedstuffs in meat-type growing ducks

 

Animal feed science and technology

 

10

Đồng tác giả

14/2011

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm từ vàng đắng và một số thảo dược dùng trong chăn nuôi heo, gà

 

Tạp chí NNPTNT

11

Lã Văn Kính, Huỳnh Thanh Hoài,Nguyễn Văn Phú

13/2011

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu lạc.

Tạp chí NNPTNT

12

Đồng tác giả

12/2011

Nghiên cứu bào chế chế phẩm thảo dược từ vàng đắng để ứng dụng trong chăn nuôi lợn, gà

 

Tạp chí NNPTNT

13

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú, Huỳnh Thanh Hoài.

10/2011

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu dừa.

Tạp chí NNPTNT

14

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú, Huỳnh Thanh Hoài.

8/2011

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu đỗ tương

Tạp chí NNPTNT

15

Đồng tác giả

2010

Aporphine alkaloids, clerodane diterpenes, and other constituents from Tinospora cordifolia

Fitoterapia 81 pp 485–489

16

Phạm tất Thắng, Lã Văn Kính.

2010

Tác dụng của chế phẩm thảo dược bổ sung vào thức ăn đến tăng trưởng của lợn thịt.

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 2 trang 56-58

17

Lã Văn Kính, Huỳnh Thanh Hoài..

2010

Xác định giá trị năng lượng trao đổi, tỷ lệ tiêu hóa của một số chất dinh dưỡng của một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt.

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 7 trang 41-48

18

Lã Văn Kính, Huỳnh Thanh Hoài...

2010

Xác định tỷ lệ tiêu hóa toàn phần và tiêu hóa hồi tràng của protein, axit amin của một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt.

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 8 trang 35-41

19

La Van Kinh

2009

Feed safety in Vietnam: current issues and implications

 

Proceeding of 17th annually ASAIM Southeast Asian Feed Technology Workshop  of Arerican Soybean Association

20

Pham Tat Thang and La Van Kinh

2008

Effect of medicinal herds supplemented in feed for piglets

Proceedings of 13th animal science congress of the Asian – Australasian Association of animal production societies

21

La Van Kinh, Huynh Thanh Hoai

2008

Determination pf chemical composition of major energy source used in feed for pigs and poultry

Proceedings of 13th animal science congress of the Asian – Australasian Association of animal production societies

22

La Van Kinh, Huynh Thanh Hoai,.

2008

Chemical composition of various fish and fish meal  as feed ingredient for pigs and poultry

Proceedings of 13th animal science congress of the Asian – Australasian Association of animal production societies

23

J.S. Kopinski, La Van Kinh…

2007

Digestble energy, starch and cyanide content of sun-dried cassava residue in vietnam

 

Proceedings of Animal production  Science of Australia

 

  1. Danh sách các nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn

Stt

Họ tên NCS

Năm bắt đầu/kết thúc

Cơ sở đào tạo

Nhiệm vụ hướng dẫn

Tình trạng bảo vệ luận án

 

 

 

 

Chính

Phụ

 

1

Phạm Tất Thắng

2004/2011

Viện KHKTNNMN

X

 

Đã

2

Vương Nam Trung

2007/2011

Viện KHKTNNMN

X

 

Đã

3

Nguyễn Văn Bả

2001/2004

Đại học NL Huế

 

X

Đã

4

Đỗ Hữu Phương

2009

Viện KHKTNNMN

X

 

Bỏ

5

Đồng sỹ Hùng

2009

Viện KHKTNNMN

 

X

chưa

6

Lê Phạm Đại

2011

Viện KHKTNNMN

 

X

Chưa

7

Đoàn Vĩnh

2011

Viện KHKTNNMN

X

 

Chưa

8

Nguyễn Văn Phú

2011

Viện KHKTNNMN

X

 

chưa

  1. Danh sách các học viên cao học đã và đang hướng dẫn

Stt

Họ tên học viên

Năm bắt đầu/kết thúc

Cơ sở đào tạo

Nhiệm vụ hướng dẫn

Tình trạng bảo vệ luận văn

Chính

Phụ

 

1

Phạm Tất Thắng

2004

ĐH nông lâm TP HCM

X

 

Đã

2

Vương Nam Trung

2004

 Như trên

X

 

Đã

3

Đỗ Hữu Phương

2004

Như trên

X

 

Đã

4

Đồng thị Kiều Oanh

2005

ĐH Bách khoa TP HCM

X

 

Đã

5

Nguyễn Văn Hợp

2008

ĐH nông lâm TP HCM

X

 

Đã

6

Phan thị Tường Vi

2011

ĐH nông lâm TP HCM

X

 

Đã

7

Nguyễn thị Hằng

2011

ĐH nông lâm TP HCM

X

 

Đã

 

 

 

 

 

 

 

  1. Các đề tài NCKH đã và đang chủ trì/tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài/dự án đã chủ trì

Thời gian

Thuộc Chương trình

Tình trạng đề tài

 

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dùng để phòng và trị hội chứng hô hấp trên lợn và gà

2012-2015

Đề tài cấp Bộ NN&PTNT

Đang thực hiện

Nghiên cứu các giải pháp KHCN, tổ chức quản lý chăn nuôi lợn thịt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao

2011-2013

Đề tài độc lập cấp nhà nước

Đang thực hiện

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược trong chăn nuôi lợn và gia cầm

2008 -2011

 


Trở lại      In      Số lần xem: 905
Tin tức khác
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  3
 Tất cả:  1873774
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD