Đơn vị trực thuộc

I. Phòng Chức Năng

Địa chỉ: Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ - KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

1. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Trưởng phòng: TS. Đoàn Đức Vũ (doanducvu@yahoo.com)

Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Xuân Nguyên (nguyen.hoangthixuan@iasvn.vn)

Tel: 0274 373 9799

2. Phòng Tổ chức Hành Chính

Trưởng phòng:        ThS. Đồng Sỹ Hùng   (dongsyhung@hotmail.com)

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng   (hang.nguyenthile@iasvn.vn)

Tel: 0274  373 9899 

3. Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng phòng:   Phạm Anh Phong   (phamanhphongvt@yahoo.com)

Tel: 0274 3739599

II.  Bộ môn, Phòng Nghiên cứu

1. Bộ môn Di truyền và Giống vật nuôi

Trưởng  Bộ môn:      TS. Hoàng Tuấn Thành   (thanhvigova@yahoo.com)

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Văn Hợp   (hop.nguyenvan@iasvn.vn)

                                                   

2. Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn Chăn nuôi

Trưởng Bộ môn:       TS. Đoàn Vĩnh   (vinh.doan@iasvn.vn)

Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Huỳnh Ninh   (ninh.phamhuynh@iasvn.vn)

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Lã Thị Thanh Huyền (huyen.lathithanh@iasvn.vn)                                     

3. Bộ môn Môi trường và Sức khoẻ vật nuôi

Trưởng Bộ môn:        ThS. Đậu Văn Hải   (hai.dauvan@iasvn.vn)

Phó trưởng Bộ môn:  ThS. Nguyễn Thị Hồng Trinh (trinh.nguyenthihong@iasvn.vn)

4. Phòng Thí nghiệm và Phân tích Thức ăn Chăn nuôi

Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Yến     (yen.nguyenthi@iasvn.vn)

Tel: 0283.8306.746, Địa chỉ: 12 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, TP. HCM

III. Trung tâm

1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng

Giám đốc:          TS. Nguyễn Hữu Tỉnh   (tinh.nguyenhuu@iasvn.vn)

Phó Giám Đốc:  ThS. Trần Văn Hào (vanhaobinhminh@yahoo.com)  

Phó Giám Đốc:   ThS. Nguyễn Văn Hợp (hop.nguyenvan@iasvn.vn)

Phó Giám Đốc:    TS. Đoàn Vĩnh (vinh.doan@iasvn.vn)                                      

Địa chỉ: Khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 374 9269, Fax: 0274 375 0622

2. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn

Giám đốc:          TS. Phạm Văn Quyến (phamvanquyen.rrdc.iasvn@gmail.com)

Phó Giám đốc:   ThS. Hoàng Thị Ngân (hoangnganrrtc@gmail.com )

Địa chỉ: Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương . 

Tel: 0274 534 069; 0274 564 220; Fax: 0274 564465;

                                     

3. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA

Giám đốc:            TS.Dương Xuân Tuyển  (tuyen.duongxuan@iasvn.vn)

Phó Giám đốc:     ThS. Lê Thanh Hải

Địa chỉ: 94/1056 – Dương Quảng Hàm – F6 – Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 894 2474        Fax: 0283 895 8864

4. Trung tâm Công nghệ Sinh học Chăn nuôi

Giám đốc:             TS. Đoàn Đức Vũ   (doanducvu@yahoo.com)

Phó giám đốc:       ThS. Phan Văn Sỹ   (sy.phanvan@iasvn.vn)                                   

Địa chỉ: Khu phố 4 - Phú  Mỹ - Thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 625 1811 ; Fax: 0274 625 1812;

Đơn vị trực thuộc


Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn