Đơn vị trực thuộc

I. Phòng Chức Năng

Địa chỉ: Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ - KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

1. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Trưởng phòng: ThS. Đậu Văn Hải (hai.dauvan@iasvn.vn)

Điện thoại: 0918 088570

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thanh Vân (van.nguyenthanh@iasvn.vn)

Điện thoại: 0902 832785

2. Phòng Tổng hợp

Trưởng phòng: Phạm Anh Phong (phamanhphongvt@yahoo.com)

Điện thoại: 0274 730 7399

II.  Phòng Nghiên cứu

1. Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học và vi sinh

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Hợp (hop.nguyenvan@iasvn.vn) hoặc nguyenvanhop1982@gmail.com

Điện thoại: 0972 567239

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng (hang.nguyenthile@iasvn.vn)

Điện thoại: 0907 505339                                            

2. Phòng thí nghiệm Dinh dưỡng và Phân tích Chăn nuôi

Trưởng Bộ môn: TS. Đoàn Vĩnh (vinh.doan@iasvn.vn)

Điện thoại: 0903 975231

Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Yến (yen.nguyenthi@iasvn.vn)

Điện thoại: 0907 235295

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Lã Thị Thanh Huyền (huyen.lathithanh@iasvn.vn)                                     

Tel: 0283.8306.746, Địa chỉ: 12 Nguyễn Chí Thanh, Quận 10, TP. HCM

III. Trung tâm

1. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng

Giám đốc:  ThS. Trần Văn Hào (vanhaobinhminh@yahoo.com)        

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Ngọc Trung (trung.phamngoc@iasvn.vn)                  

Địa chỉ: Khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Tel: 0274 374 9269, Fax: 0274 375 0622

2. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn

Giám đốc: TS. Phạm Văn Quyến (phamvanquyen.rrdc.iasvn@gmail.com)

Phó Giám đốc: ThS. Hoàng Thị Ngân (hoangnganrrtc@gmail.com )

Địa chỉ: Xã Lai Hưng, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

Tel: 0274 534 069; 0274 564 220; Fax: 0274 564465;                           

3. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA

Giám đốc: TS. Hoàng Tuấn Thành  (thanhvigova@yahoo.com)

Phó Giám đốc:  TS. Lê Thanh Hải (haivigova@yahoo.com)

Phó Giám đốc:   ThS. Phan Văn Sỹ  (sy.phanvan@iasvn.vn)   

Địa chỉ: 94/1056 – Dương Quảng Hàm – F6 – Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 894 2474        Fax: 0283 895 8864

Đơn vị trực thuộc


KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn