Đề tài - Dự án

Nghiên cứu sản xuất premix khoáng-vitamin cho gia súc gia cầm nuôi theo phương pháp công nghiệp

Nghiên cứu sản xuất premix khoáng-vitamin cho gia súc gia cầm nuôi theo phương pháp công nghiệp

11/21/18
Hiện trạng và giải pháp làm giảm số lượng tế bào soma (Somatic Cell Count - SCC) trong sữa bò tươi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trạng và giải pháp làm giảm số lượng tế bào soma (Somatic Cell Count - SCC) trong sữa bò tươi khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

01/07/19
Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dùng để phòng và trị hội chứng hô hấp trên lợn và gà

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm có nguồn gốc thảo dược dùng để phòng và trị hội chứng hô hấp trên lợn và gà

11/21/18
Sản xuất thử 03 chế phẩm thảo dược IAS-1; IAS-2; IAS-3 dùng để thay thế một phần kháng sinh trong phòng và trị bệnh tiêu chảy cho lợn và gà

Sản xuất thử 03 chế phẩm thảo dược IAS-1; IAS-2; IAS-3 dùng để thay thế một phần kháng sinh trong phòng và trị bệnh tiêu chảy cho lợn và gà

01/07/19
Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt

Hoàn thiện quy trình nuôi bê đực hướng sữa lấy thịt

11/21/18
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% HF) và bò HF thuần năng suất cao

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% HF) và bò HF thuần năng suất cao

01/07/19
Danh sách đề tài dự án nghiên cứu năm 2015

Danh sách đề tài dự án nghiên cứu năm 2015

06/18/18
Nghiên cứu các biên pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản và sản xuất của trâu

Nghiên cứu các biên pháp kỹ thuật nâng cao khả năng sinh sản và sản xuất của trâu

11/21/18
Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo nhằm nâng cao khả năng sản xuất bò thịt ở việt nam

Nghiên cứu chọn lọc và lai tạo nhằm nâng cao khả năng sản xuất bò thịt ở việt nam

06/18/18
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% hf) và bò thuần HF năng suất cao

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, khẩu phần và chế độ ăn phù hợp cho các nhóm bò sữa lai (>75% hf) và bò thuần HF năng suất cao

11/21/18

Đề tài - Dự án

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn