Danh sách đề tài dự án năm 2018

 

TT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí (Tr.Đ)

Đề tài Quỹ gen

1.300.000.000

1

Nghiên cứu phát triển và bảo tồn gen vịt Hoà Lan

2017-2020

ThS. Hoàng Tuấn Thành

1.300.000.000

Đề tài Trọng điểm

3.500.000.000

2

Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất lượng cao phù hợp với các tỉnh Nam Bộ

2017-2021

PGS.TS. Lã Văn Kính

3.500.000.000

Đề tài Cấp Bộ

2.900.000.000

3

Nghiên cứu tạo các tổ hợp lai giữa lợn nái Landrace và Yorshire (YL) nhập khẩu từ Đan Mạch với một số lợn đực giống ngoại trong nước.

 2015-2019

 TS. Nguyễn Hửu Tỉnh

700.000.000

 

4

Nghiên cứu chế biến, bảo quản và sử dụng phụ phẩm của công nghiệp chế biến cá Tra trong chăn nuôi ở Đồng bằng Sông Cửu Long

 2016-2018

 TS. Phạm Huỳnh Ninh

900.000.000

5

Nghiên cứu chọn lọc nâng cao năng suất một số giống gà nội ở khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ

2015-2018

ThS. Đồng Sỹ Hùng

500.000.000

6

Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng trứng cao phục vụ xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL

2018-2021

TS. Dương Xuân Tuyển

800.000.000

Dự án SXTN cấp Bộ 

1.400.000.000

7

Sản xuất thử nghiệm vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27

2017-2019

ThS. Lê Thanh Hải

1.400.000.000

8

Sản xuất thử nghiệm premix khoáng, premix vitamin cho chăn nuôi

2016-2017

TS. Vương Nam Trung

Gia hạn 6 tháng

Đề tài, dự án hợp tác với địa phương 

3.108.606.000

9

Khảo sát ảnh hưởng của kiểu gen ESR, FSHB và kết hợp phương pháp BLUP để chọn lọc giống lợn Yorkshire và Landrace có khả năng sinh sản cao

2016-2019

TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

568.000.000

10

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất khô dầu đậu nành lên men bán rắn sử dụng trong chăn nuôi

8/2017-8/2019

TS. Phạm Huỳnh Ninh

550.000.000

11

Nghiên cứu xây dựng mô hình lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt tại ba xã nông thôn mới của Bến Cát, Bình Dương

2016-2018

ThS. Đậu Văn Hải

371.600.000

12

Ứng dụng kỹ thuật để xây dựng mô hình trại chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt VietGAP tại Bàu Bàng

2017-2018

ThS. Đậu Văn Hải

109.506.000

13

Nghiên cứu xây dựng mô hình lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

2015-2018

TS. Phạm Văn Quyến

240.000.000

14

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Trà Vinh

2016-2019

TS. Phạm Văn Quyến

300.000.000

15

Xây dựng mô hình chăn nuôi bò Droughtmaster tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai

2017-2018

ThS Phí Như Liễu

82.000.000

16

Nghiên cứu công thức lai kinh tế và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt cao sản tại TP. Hồ Chí Minh

2015-2018

TS. Đoàn Đức Vũ

130.000.000

17

Nghiên cứu đa hình gen leptin và tương quan giữa đa hình gen leptin với năng suất, chất lượng sữa và một số chỉ tiêu sinh sản trên bò lai HF tỷ lệ máu trên 87,5%

2016-2019

TT CNSHCN

95.000.000 

18

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững vùng đồng bào dân tộc Raglai đặc biệt khó khăn huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận

2018

TT CNSHCN

127.500.000

19

Dự án NTMN ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở tỉnh Bến Tre

2016-2018

TT CNSHCN

160.000.000

20

Dự án NTMN: ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận

2018-2020

TT CNSHCN

240.000.000

21

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) tại tỉnh Trà Vinh

2018

Đoàn Đức Vũ

135,000,000

HTQT

2.696.500.000

22

Phát triển mô hình chuyển giao kỹ thuật chế biến sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp cho người phụ nữ Khơ Me để chăn nuôi bò sữa nông hộ tại tỉnh Sóc Trăng

ADB

ThS. Đậu Văn Hải

319.000.000

23

Ảnh hưởng của khẩu phần bổ sung Presan FX và Selko pH lên sự tăng trưởng của heo con giai đoạn tăng trưởng-xuất chuồng

Công ty Trouw

ThS. Đoàn Vĩnh

735.000.000

24

Ảnh hưởng của khẩu phần bổ sung Presan FX và Selko pH lên sự tăng trưởng của heo con

Công ty Trouw

ThS. Đoàn Vĩnh

735.000.000

25

Thử nghiệm thức ăn sẵn có cho gia cầm và lợn giai đoạn tâp ăn và sinh trưởng

 

 ThS. Đoàn Vĩnh

680.000.000

26

Đánh giá đa dạng di truyền giống dê núi Ninh Thuận

Hàn Quốc

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

227.500.000

Đề tài nhánh

1.435.309.000

27

Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của 2 dòng vịt TC1, TC2

2015-2018

KS. Hồ Văn Thế

48,046,500

28

Chọn tạo hai dòng vịt Biển phục vụ Chăn nuôi vùng xâm Ngập mặn.

2017-2020

KS. Hồ Văn Thế

659,443,000

29

Nghiên cứu chọn tạo 1 số dòng gà lông màu hướng thịt, hướng trứng cho năng suất chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi

2018

ThS. Nguyễn Đình Tuấn

418,820,000

30

Hoàn thiện quy trình công nghệ chế biến cỏ khô theo quy mô công nghiệp và bán công nghiệp phục vụ chăn nuôi

2018

ThS Phí Như Liễu

32.000.000

31

Nghiên cứu xây dựng chuỗi nhân giống cho 04 giống lợn cao sản

2018

ThS. Lê Phạm Đại

277.000.000

Khuyến nông

8.400.000.000

32

 Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt chuyên trứng và kiêm dụng có kiểm soát tại các tỉnh Nam bộ

 2016-2018

ThS. Lê Thanh Hải

5.900.000.000

33

Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh cho chăn nuôi đại gia súc thích ứng với tình hình hạn hán, ngập mặn

2017-2019

TS.Đoàn Đức Vũ

2.500.000.000

34

Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản có năng suất chất lượng cao theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh tại các tỉnh Nam Bộ

2018-2020

TS. Phạm Tất Thắng

 

 

Đề tài cơ sở

 

 

57.100.000

35

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phương pháp xử lý phân bò đến phát thải khí nhà kính

2017-2018

9/2017-4/2018

57.100.000

 

Đề tài dịch vụ

 

 

207.000.000

36

Xây dựng mô hình chăn nuôi tiên tiến sử dụng công nghệ và giống lợn Đan Mạch tại Gia Lai

2017

ThS. Trần Văn Hào

207,000,000

Danh sách đề tài dự án năm 2018

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn