Đánh giá tổng quan công nghệ sản xuất thức ăn cho heo tại Việt Nam theo chương trình nghiên cứu chăn nuôi và cá

Loại dự án: Dự án hợp tác với Viện Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI), Kenya

Đơn vị chủ trì: Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

Thời gian dự kiến thực hiện: 3 tháng (Từ tháng 11/2013 đến tháng 1/2014)

Mục tiêu cụ thể: Đánh giá về tình trạng R&D hiện tại trong công nghệ sản xuất thức ăn cho heo tại Việt Nam, hướng đến cải thiện dinh dưỡng cho heo. Công trình rất hữu ích trong việc cung cấp chỉ dẫn và các phát minh thích hợp có thể áp dụng rộng rãi tại những nông hộ chăn nuôi nhỏ.

Nhiệm vụ:

- Đánh giá tổng quan thực trạng R&D công nghệ sản xuất thức ăn và thức ăn thô xanh để cải thiện dinh dưỡng cho heo ở Việt Nam, đặc biệt chú trọng các công nghệ thích hợp hoặc có tiềm năng áp dụng cho hệ thống chăn nuôi heo nông hộ quy mô nhỏ.

- Đánh giá tổng quan kinh nghiệm trong việc áp dụng/sử dụng công nghệ thức ăn cho heo và thức ăn thô xanh của hệ thống sản xuất nông hộ quy mô nhỏ, các tài liệu về những bài học kinh nghiệm về thành công và thất bại.

- Xác định những hạn chế trong R&D về dinh dưỡng thức ăn cho heo và thức ăn thô xanh, bao gồm những chính sách tạo môi trường thuận lợi để phát triển ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Đánh giá tổng quan công nghệ sản xuất thức ăn cho heo tại Việt Nam theo chương trình nghiên cứu chăn nuôi và cá

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn