Đánh giá hiệu quả của một số chất sát trùng đối với các vi khuẩn gây hại trên bề mặt nền chuồngm vách ngăn và máng ăn trong chuồng lợn thịt

Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Phùng Trung Phước, Đặng Thị Hương, Lê Công Thịnh, Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Quốc Việt, Phan Văn Quyết, Trần Thị Lan, Đoàn Vĩnh, Lã Văn Kính

Đánh giá hiệu quả của một số chất sát trùng đối với các vi khuẩn gây hại trên bề mặt nền chuồngm vách ngăn và máng ăn trong chuồng lợn thịt

Chi tiết

Đánh giá hiệu quả của một số chất sát trùng đối với các vi khuẩn gây hại trên bề mặt nền chuồngm vách ngăn và máng ăn trong chuồng lợn thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn