Nhà Nước

Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Thứ sáu, 19/06/2015 - 15:43

VI.Một số văn bản của các Bộ liên quan về ATTP(38)

Chi tiết
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Thứ sáu, 19/06/2015 - 15:37

V. Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn về thú y(5)

Chi tiết
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Thứ sáu, 19/06/2015 - 15:38

IV. Quản lý thuốc và hành nghề thú y (69)

Chi tiết
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Thứ sáu, 19/06/2015 - 15:38

III.Kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ (68)

Chi tiết
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Thứ sáu, 19/06/2015 - 15:39

II. Quản lý công tác phòng chống dịch bệnh(22) 

Chi tiết
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chăn nuôi – thú y

Thứ sáu, 19/06/2015 - 15:39

I. Phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý(16)

Chi tiết
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9472:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9472:2012

Thứ tư, 17/06/2015 - 12:13

Thức ăn chăn nuôi – Bột máu – Yêu cầu kỹ thuật

Chi tiết
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9471:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9471:2012

Thứ tư, 17/06/2015 - 11:22

Thức ăn chăn nuôi DICANXI PHOSPHAT – yêu câu kỹ thuật

Chi tiết
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9474:2012 ISO 5985:2002

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9474:2012 ISO 5985:2002

Thứ tư, 17/06/2015 - 11:19

Thức ăn chăn nuôi xác định hàm lượng tro không tan trong AXIT CLOHYDRIC

Chi tiết
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8764 : 2010 ISO 13903 : 2005

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8764 : 2010 ISO 13903 : 2005

Thứ tư, 17/06/2015 - 11:13

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng axit amin

Chi tiết
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến

Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3739.899,  Fax : 0650 3739.899

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

 

 Trực tuyến :  1
 Tất cả:  1874824
Designed & Powered by WEB SO CO.,LTD