Chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể dòng gà lông màu LV4 qua 5 thế hệ

TÓM TẮT

Dòng gà lông màu hướng thịt LV4 được chọn lọc định hướng nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi theo giá trị giống ước tính (EBV) bằng phương pháp BLUP tại trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ). Các kết quả thu được qua 5 thế hệ chọn lọc như sau: Hệ số di truyền khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi là 0,15 ở thế hệ 5; tiến bộ di truyền khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà trống và mái đạt 34,97 và 21,04 g/thế hệ. Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi ở thế hệ 5 của gà trống và mái đạt 2286,81 và 1676,23 g/con. Tính chung trống mái, khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà LV4 đã tăng 330,39 g/con sau 5 thế hệ. Như vậy, việc áp dụng giá trị giống ước tính đã đem lại hiệu quả trong chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của dòng gà lông màu LV4.

Từ khóa: chọn lọc, EBV, BLUP, dòng gà LV4

Chi tiết tại đây

Chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể dòng gà lông màu LV4 qua 5 thế hệ

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn