Cấp Trung Ương

Thông tư 02/2019 TT-BKCN

Thông tư 02/2019 TT-BKCN

 Thông tư Ban hành các danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

08/12/19
Nghị định 57/NĐ_CP 2018

Nghị định 57/NĐ_CP 2018

Về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

08/09/19
Luật chăn nuôi 2018

Luật chăn nuôi 2018

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Luật số: 32/2018/QĐ 14 

07/22/19
Quyết định về thực hiện chính sách hổ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định về thực hiện chính sách hổ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định số 22/2019 QĐ-TTg: Về thực hiện chính sách hổ trợ bảo hiểm nông nghiệp của Thủ tướng chính phủ 

07/22/19
Nghị định 51/2019 NĐ-CP

Nghị định 51/2019 NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

06/26/19
Nghị định 109/2018 về Nông nghiệp hữu cơ

Nghị định 109/2018 về Nông nghiệp hữu cơ

09/04/18
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

06/26/18

Cấp Trung Ương

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn