Cấp Bộ

THÔNG TƯ 21/2019-TT-BNN&PTNN

THÔNG TƯ 21/2019-TT-BNN&PTNN

Ban hành hướng dẫn một số điều luật Chăn nuôi về Thức ăn Chăn nuôi về chỉ tiêu chuẩn công bố, tình hình sản xuất thức ăn, danh mục các nguyên liệu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. 

12/25/19
QUYẾT ĐỊNH 1821 CỦA BỘ NN&PTNT VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THỦY SẢN

QUYẾT ĐỊNH 1821 CỦA BỘ NN&PTNT VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THỦY SẢN

Hướng dẫn các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNN

12/25/19
CÔNG VĂN CỦA BỘ NN&PTNT VỀ VIỆC TÁI ĐÀN LỢN

CÔNG VĂN CỦA BỘ NN&PTNT VỀ VIỆC TÁI ĐÀN LỢN

Để đảm bảo việc nuôi tái đàn heo thận trọng, hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh; thực thi các quy định của Luật thú y và Nghị quyết số 42/NQ-CP 18/06/2019 của Chính phủ về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của ban Bí thư Trung ương Đảng tại chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/05/2019; Ban chỉ đạo phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các Sở ngành, chí quyền các cấp tổ chức hướng dẫn việc nuôi tái đàn lợn.

 

12/24/19
HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VI RÚT CÚM GIA CẦM, NEWSCATLE TRÊN CHIM YẾN PHỤC VỤ XUẤT KHẨU

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT VI RÚT CÚM GIA CẦM, NEWSCATLE TRÊN CHIM YẾN PHỤC VỤ XUẤT KHẨU

Nhằm tăng cường công tác quản lý dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chuỗi sản xuất Tổ yến đảm bảo an toàn với các bệnh ( Cúm gia cầm, Newcastle) theo tiêu chuẩn Việt Nam và Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và đẩy mạnh xuất khẩu Tổ yến sang các nước. Cục Thú Y hướng dẫn giám sát Cúm gia cầm và Newscatle

12/24/19
Thông tư 11/2109 bổ sung sửa đổi thông tư 36/2018

Thông tư 11/2109 bổ sung sửa đổi thông tư 36/2018

Nội dung về quy đinh kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản

10/30/19
Thông tư 36/2108/ TT- BNNPTNT và sửa đổi

Thông tư 36/2108/ TT- BNNPTNT và sửa đổi

Thông tư 36 quy định về bổ sung sửa đổi thông tư 26/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy hải sản

10/30/19
Công văn của Cục Thú Y về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiệm bệnh Dịch tả heo Châu Phi vào Việt Nam

Công văn của Cục Thú Y về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiệm bệnh Dịch tả heo Châu Phi vào Việt Nam

09/18/18
TCVN-Chăn nuôi hữu cơ

TCVN-Chăn nuôi hữu cơ

08/02/18
Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện NV KH & CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện NV KH & CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

08/02/18
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với NV KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với NV KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

06/26/18

Cấp Bộ

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn