CÂN BÒ BẰNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Sản phẩm sẽ được công ty giới thiệu tại Diễn đàn đổi mới nông nghiệp toàn cầu (GFIA) khu vực châu Âu tổ chức tại Utrecht, Hà Lan. Agroninja phát triển “Beefie™”để làm dễ dàng hơn thao tác cân bò, điều mà xưa nay thuộc dạng công việc nguy hiểm, khó khăn.

CÂN BÒ BẰNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Hình 1. Cân bò bằng điện thoại di động (Ảnh: Agroninja)

Công nghệ này sử dụng hình ảnh chụp được cách con bò 2-6m bằng hệ thống smartphone Android 5.1+. Sau đó, hình ảnh được liên kết với một dụng cụ bên ngoài để tính toán khối lượng và cho kết quả với độ chính xác 95%.

Xác định được khối lượng là điều quan trọng

Mỗi người chăn nuôi đều biết việc cân bò cần phải chính xác như thế nào. Biết chính xác khối lượng là điểm chủ đạo để xác định tối ưu mức dinh dưỡng, chữa bệnh cũng như phối giống. Thực tế, kinh doanh nông nghiệp chủ yếu dựa trên sự ghi chép chính xác được lưu trữ. Những người chăm sóc và quản lý đặc biệt cần có các dữ liệu chính xác về khối lượng bò để truy xuất toàn diện về điều kiện, sự phát triển, sức khỏe đàn gia súc của mình.

Những dữ liệu này là cốt lõi cho sự thắng lợi của ngành chăn nuôi đại gia súc, có thể gây nên nản lòng, hao tổn thời gian và dẫn đến tốn kém khi phải dùng sức lực vận chuyển bò lên cân để có được con số khối lượng cơ thể chính xác nhất như mong muốn. Những khía cạnh khác của quá trình cân có thể gây nên stress làm cho bò hao hụt 1-2% tổng khối lượng. Việc cân bò cũng gây nên nguy cơ về tai nạn và thương tích cho bò và làm tăng chi phí cùng với lao động bổ sung, vận chuyển và thiết bị. Tất cả những điều này đều làm tăng rõ rệt những chi phí bổ sung.

Ông Boromisza, người đồng sáng tạo Beefie™, cho biết đã dùng 2.000 dữ liệu cân được về khối lượng bò các giống, đưa vào di động thông minh, dùng các thuật toán để phân tích rồi chuyển thành dụng cụ cân bò hiển thị số cầm tay.

Chỉ cần chụp ảnh con bò

Như vậy có thể xác định khối lượng một con bò tại bất cứ vị trí nào mà nó đứng, chỉ cần chụp ảnh nó (cách xa 2-6 m) bằng hệ thống di động smartphone Android 5.1+ tiêu chuẩn, không cần di chuyển con vật từ bên ngoài vào cũi cân như thông lệ. Sau đó link vào một dụng cụ bên ngoài để tính khối lượng và đạt độ chính xác 95%, thậm chí trong khi con vật cử động hoặc bị che khuất một phần cơ thể.

CÂN BÒ BẰNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Hình 2. Chỉ cần chụp ảnh bò cách 2–6m(Ảnh: Agroninja)

Phần mềm được sử dụng có tính đến điều kiện, giống, tính biệt, tuổi và ngoại hình nói chung của bò trên cơ sở dữ liệu nhập vào và mã số bò, hình ảnh thu được . . . tất cả được lưu giữ để tham khảo ngoại tuyến về sau.

Tóm tắt đặc tính của Beefie™

Chỉ tiêu theo dõi

Beefie™

Truyền thống

Cân bò trong bãi rào/trên đồng cỏ

ü

Ï

Gây stress khi cân

ü

Ï

Hao hụt khối lượng khi cân

ü

Ï

Số người tham gia

1

3+

Mức độ di chuyển

ü

Ï

Chi phí

Thấp

Cao

Ghi chú: ü: thuận lợi, không gây trở ngại; Ï: có trở ngại.

Tóm tắt các bước tiến hành

Sử dụng Beefie™ sẽ cho kết quả nhanh, nhất là trước khi di chuyển bò đi xa.

  • Dùng smart phone chụp ảnh bên thân con bò: giữ cho máy ảnh thẳng đứng, Beefie™ sẽ tự động dùng thuật toán để tính khối lượng cơ thể bò. Bạn không cần đến sát con bò, Beefie™ sẽ cung cấp chính xác kết quả tuy bạn đứng cách con bò 2–6 m.
  • Không có trở ngại gì khi con vật chuyển động: Beefie™ sẽ chụp một vài bức ảnh, việc đó không gây nhầm lẫn gì khi bạn muốn “cân” khối lượng nó cho dù nó vận động hoặc bị che lấp một phần cơ thể.
  • Thiết lập những chỉ tiêu của con vật: Trong khi tiến hành công việc, có thể thiết lập loại hình bò, giới tinh, tuổi tác và loại hình cơ thể của bò mà bạn muốn cân, sau đó tinh chỉnh kết quả.
  • Lưu và chia sẻ kết quả: Ghi khối lượng bò theo mã số, kết quả này sẽ lưu ngay lập tức. Kết quả (trình bày trên phiếu excel) có thể được truyền về cơ quan bất kỳ lúc nào bằng email.
  • Nguồn Nhà Chăn Nuôi

 

CÂN BÒ BẰNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn