Bộ môn đã chọn tạo ra được các dòng/giống heo, gà có năng suất chất lượng cao phù hợp với nhiều vùng sinh thái và phương thức nuôi; nghiên cứu nuôi giữ quỹ gen một số giống bản địa như heo sóc Tây Nguyên, dê cỏ Ninh Thuận, vịt Hòa Lan, gà Tàu vàng và một số quy trình chọn tạo giống để áp dụng vào công tác giống.

Bộ môn đã có nhiều tiến bộ kỹ thuật có giá trị đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận như: (1) Giống gà BT2; (2) Nái lai F1 tổng hợp giữa  Landrace x Yorkshire và Yorkshire x Landrace; (3) Đực lai cuối cùng F1 giữa hai giống Pietrain và Duroc và (4) Quy trình đánh giá di truyền liên kết nguồn gen giữa các cơ sở giống lợn, mang lại hiệu quả kinh tế cho sản xuất nhiều chục tỷ đồng/năm.

a. Nhiệm vụ:

Chọn lọc nhân thuần các giống gia súc, gia cầm.

Nghiên cứu xây dựng các chương trình cải thiện di truyền giống gia súc, gia cầm.

Nghiên cứu chọn tạo các giống/dòng vật nuôi mới.

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi.

b. Nguồn nhân lực:

STT

Họ và Tên

Học hàm/Học vị

Chức vụ

1

Hoàng Tuấn Thành

Tiến sĩ

Trưởng Phòng

2

Nguyễn Văn Hợp

Thạc sỹ

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Hiệp

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

4

Bùi Thị Phượng

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

5

Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

6

Phạm Ngọc Trung

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên

7

Hoàng Trung Hiếu

Cử nhân

Nghiên cứu viên

8

Trịnh Thị Thu Thảo

Cử nhân

Nghiên cứu viên

9

Đỗ Thế Anh

Cử nhân

Nghiên cứu viên

BM Di truyền giống vật nuôi

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn