Bài báo khoa học Phân Viện

Ảnh huởng của nhóm giống, giới tính và khối luợng giết mổ đến tỷ lệ mỡ giắt ở đàn lợn thịt tại Việt Nam

Ảnh huởng của nhóm giống, giới tính và khối luợng giết mổ đến tỷ lệ mỡ giắt ở đàn lợn thịt tại Việt Nam

Lê Phạm Đại, Lê Thanh Hải, Lã Văn Kính và Nguyễn Hữu Tỉnh
 

01/03/19
Khảo sát tính kháng khuẩn và viêm cấp của công thức phối hợp dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm

Khảo sát tính kháng khuẩn và viêm cấp của công thức phối hợp dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm

Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Thu Hương, Dương Thị Mộng Ngọc, Trần Công Luận và Lã Văn Kính

01/03/19
Ảnh hưởng của việc sử dụng thóc trong khẩu phần đến tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn ở gà đẻ giống Lương Phượng

Ảnh hưởng của việc sử dụng thóc trong khẩu phần đến tỷ lệ đẻ, năng suất trứng và hiệu quả sử dụng thức ăn ở gà đẻ giống Lương Phượng

Nguyễn Thị Lệ Hằng, Lã Văn Kính và Trần Quốc Việt
 

01/03/19
Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của ngan Nam Bộ

Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của ngan Nam Bộ

Phạm Mạnh Hưng, Võ Chấn Hưng và Lã Vãn Kính

 

01/03/19
Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của ngan Nam Bộ

Một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của ngan Nam Bộ

Phạm Mạnh Hưng, Võ Chấn Hưng và Lã Vãn Kính

 

01/03/19
Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh truởng  của gà tre Nam Bộ

Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh truởng của gà tre Nam Bộ

Phạm Mạnh Hưng, Nguyễn Hữu Tỉnh và Lã Văn Kính
 

01/03/19
Tác động của việc sử dụng 2 dòng đực giống Duroc có tỷ lệ mỡ giắt và khối luợng giết thịt khác nhau  đến tỷ lệ mỡ giắt trong thân thịt lợn lai  thương phẩm giống ngoại

Tác động của việc sử dụng 2 dòng đực giống Duroc có tỷ lệ mỡ giắt và khối luợng giết thịt khác nhau đến tỷ lệ mỡ giắt trong thân thịt lợn lai thương phẩm giống ngoại

Lê Phạm Đại, Lê Thanh Hải, Lã Văn Kính và Nguyễn Hữu Tỉnh 

01/03/19
Nhu cầu năng lượng và axit amin cho lợn cái giống Yorkshire và Landrace nuôi dưỡng ở miền Nam

Nhu cầu năng lượng và axit amin cho lợn cái giống Yorkshire và Landrace nuôi dưỡng ở miền Nam

Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Văn Phú và Phan Văn Sỹ 

01/03/19
Nhu cầu năng lượng và axit amin cho lợn cái giống lai YL va LY nuôi dưỡng ở miền Nam

Nhu cầu năng lượng và axit amin cho lợn cái giống lai YL va LY nuôi dưỡng ở miền Nam

Lã Văn Kính, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Văn Phú và Phan Văn Sỹ

01/03/19
Ảnh hưởng của chế phẩm có nguồn gốc thảo dược CP5 đến sức sản xuất thịt và trứng của gà nuôi tại Thừa Thiên Huế

Ảnh hưởng của chế phẩm có nguồn gốc thảo dược CP5 đến sức sản xuất thịt và trứng của gà nuôi tại Thừa Thiên Huế

Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Đức Chung, Lã văn Kính, Phạm Ngọc Trung

01/03/19

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn