Bài báo khoa học Phân Viện

Ảnh huởng của các dạng thức ăn tới sức sản xuất và chất lượng thịt của lợn thương phẩm

Ảnh huởng của các dạng thức ăn tới sức sản xuất và chất lượng thịt của lợn thương phẩm

Lã Văn Kính, Phạm Ngọc Thảo, Vương Nam Trung và Đoàn Vĩnh

 

01/03/19
Sử dụng chế phẩm thảo duợc từ xạ can, bọ mắm và dâu tằm để thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Sử dụng chế phẩm thảo duợc từ xạ can, bọ mắm và dâu tằm để thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú và Lã Thị Thanh Huyền

01/03/19
Nutrition, feeds and feeding for pig production in Vietnam: Current status  and future research – A review

Nutrition, feeds and feeding for pig production in Vietnam: Current status and future research – A review

La Van Kinh, Tran Quoc Viet, Vuong Nam Trung, Dinh Van Cai, Nguyen Thanh Van 

01/03/19
Khảo sát ảnh hưởng của công thức phối hợp các dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm lên một số chỉ số liên quan đến chức năng miễn dịch trên thực nghiệm

Khảo sát ảnh hưởng của công thức phối hợp các dược liệu xạ can, bọ mắm và dâu tằm lên một số chỉ số liên quan đến chức năng miễn dịch trên thực nghiệm

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Thu Hương, Chung Thị Mỹ Duyên

01/03/19
Khả năng phân giải in sacco chất khô và protein của khô dầu đậu tương và khô dầu lạc ở nhiệt độ và thời gian xử lý khác nhau

Khả năng phân giải in sacco chất khô và protein của khô dầu đậu tương và khô dầu lạc ở nhiệt độ và thời gian xử lý khác nhau

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú

01/03/19
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm từ vàng đắng và một số thảo dược dùng trong chăn nuôi heo, gà

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm chế phẩm từ vàng đắng và một số thảo dược dùng trong chăn nuôi heo, gà

Võ Văn Lẹo, Huỳnh Ngọc Thụy, Trần Thị Vân Anh, Huỳnh Văn Lời, Mã Chí Thành, Nguyễn Quang Nam, Trần Hùng, Lã Văn Kính

01/03/19
Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu lạc

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu lạc

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú, Huỳnh Thanh Hoài

01/03/19
Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu dừa

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến khả năng phân giải các tiểu phần protein trong dạ cỏ theo mô hình CNCPS của khô dầu dừa

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú, Huỳnh Thanh Hoài

01/03/19
Determination of the metabolizable energy content of common feedstuffs  in meat-type growing ducks

Determination of the metabolizable energy content of common feedstuffs in meat-type growing ducks

Huynh Thanh Hoai, La Van Kinh, Tran Quoc Viet, Phan Van Sy, Nguyen Van Hop, Dong Thi Kieu Oanh, Nguyen Thi Yen

01/03/19
Nghiên cứu xác định tỷ lệ tiêu hóa protein và axit amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định tỷ lệ tiêu hóa protein và axit amin hồi tràng biểu kiến trên lợn của một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Nguyễn Văn Phú,  Lã Văn Kính,  Đoàn Vĩnh 

01/03/19

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn