Bài báo khoa học Phân Viện

Đánh giá hiệu quả của một số chất sát trùng đối với các vi khuẩn gây hại trên bề mặt nền chuồngm vách ngăn và máng ăn trong chuồng lợn thịt

Đánh giá hiệu quả của một số chất sát trùng đối với các vi khuẩn gây hại trên bề mặt nền chuồngm vách ngăn và máng ăn trong chuồng lợn thịt

Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Phùng Trung Phước, Đặng Thị Hương, Lê Công Thịnh, Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Quốc Việt, Phan Văn Quyết, Trần Thị Lan, Đoàn Vĩnh, Lã Văn Kính

01/04/19
Nghiên cứu tác dụng của các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho gà thịt COBB - 308

Nghiên cứu tác dụng của các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho gà thịt COBB - 308

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

01/04/19
Ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược bào chế từ xuyên tâm liên, dây cóc, gừng bổ sung vào thức ăn cho gà đến một số chỉ tiêu năng suất gà thịt giống COBB -308

Ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược bào chế từ xuyên tâm liên, dây cóc, gừng bổ sung vào thức ăn cho gà đến một số chỉ tiêu năng suất gà thịt giống COBB -308

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

01/04/19
Nghiên cứu sử dụng khô dầu đậu tương và khô dầu lạc được xử lý nhiệt trong thức ăn tinh cho bò sữa

Nghiên cứu sử dụng khô dầu đậu tương và khô dầu lạc được xử lý nhiệt trong thức ăn tinh cho bò sữa

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú

01/04/19
Giá trị sử dụng sinh học tương đối của muối canxi của chất tương tự methionine (MHA_CA) so với DL-Methionine về khả năng tích lũy ni-tơ ở lợn sau cai sữa

Giá trị sử dụng sinh học tương đối của muối canxi của chất tương tự methionine (MHA_CA) so với DL-Methionine về khả năng tích lũy ni-tơ ở lợn sau cai sữa

Lã Văn Kính, John Htoo, Nguyễn Văn Phú, Đoàn Vĩnh, Lã Thị Thanh Huyền

01/04/19
Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược bào chế từ cao xuyên tâm liên - dây cóc - gừng vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược bào chế từ cao xuyên tâm liên - dây cóc - gừng vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Lã Văn Kính, Phan Thị Tường Vi, Trần Thị Tuệ Hương

01/04/19
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược bào chế từ cao bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm thảo dược bào chế từ cao bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa

Lã Văn Kính, Phan Thị Tường Vi, Lã Thị Thanh Huyền

01/04/19
Nghiên cứu tác dụng của việc bổ sung đồng thời các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây xuyên tâm liên - bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho gà thịt COBB - 308

Nghiên cứu tác dụng của việc bổ sung đồng thời các chế phẩm thảo dược bào chế từ cây xuyên tâm liên - bọ mắm - dây cóc - gừng vào thức ăn cho gà thịt COBB - 308

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

01/03/19
Nghiên cứu sử dụng các chế phẩm thảo dược để thay thế kháng sinh trong thức ăn gà đẻ

Nghiên cứu sử dụng các chế phẩm thảo dược để thay thế kháng sinh trong thức ăn gà đẻ

Lã Văn Kính, Nguyễn Thị Lệ Hằng

01/03/19
Sử dụng chế phẩm thảo duợc từ xạ can, quế và dâu tằm để thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn cai sữa

Sử dụng chế phẩm thảo duợc từ xạ can, quế và dâu tằm để thay thế kháng sinh trong thức ăn cho lợn cai sữa

Lã Văn Kính, Nguyễn Văn Phú và Lã Thị Thanh Huyền

01/03/19

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn