Bài báo khoa học Phân Viện

Nghiên cứu sản xuất bột mỡ cá tra bằng công nghệ vi bao với gluten và maltodextrin sử dụng làm thức ăn chăn nuôi

Nghiên cứu sản xuất bột mỡ cá tra bằng công nghệ vi bao với gluten và maltodextrin sử dụng làm thức ăn chăn nuôi

Phạm Huỳnh Ninh, Hà Thị Thanh Hương, Nguyễn Duy Khánh Phan Văn Sỹ

07/01/19
Hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi

Hiệu quả sử dụng đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi

Đậu Văn Hải, Phạm Minh Quân, Lê Bá Chung và Nguyễn Thị Hồng Trinh

06/27/19
Đánh giá bệnh tiêu chảy và bệnh đường hô hấp của đàn lợn thịt nuôi trên đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Đánh giá bệnh tiêu chảy và bệnh đường hô hấp của đàn lợn thịt nuôi trên đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Đậu Văn Hải, Phạm Minh Quân, Lê Bá Chung và Nguyễn Thị Hồng Trinh

06/27/19
Khả năng sản xuất của bò lai F1 hướng thịt  giữa bò lai Sind với bò Red Angus và bò Red Rahman  trong điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh

Khả năng sản xuất của bò lai F1 hướng thịt giữa bò lai Sind với bò Red Angus và bò Red Rahman trong điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh

Phạm Văn Quyến, Trần Thị Cẩm, Lê Thị Mỹ Hiếu, Giang Vi Sal và Nguyễn Ngọc Hùng

06/27/19
Đánh giá khả năng sinh sản và nghiên cứu ứng dụng giải pháp hormone để khắc phục bệnh chậm sinh ở bò Brahman thuần nhập nội

Đánh giá khả năng sinh sản và nghiên cứu ứng dụng giải pháp hormone để khắc phục bệnh chậm sinh ở bò Brahman thuần nhập nội

 Nguyễn Ngọc Hải, Chế Minh Tùng, Nguyễn Kiên Cường, Phí Như Liễu

06/27/19
Chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể  dòng gà lông màu LV4 qua 5 thế hệ

Chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể dòng gà lông màu LV4 qua 5 thế hệ

Hoàng Tuấn Thành, Dương Xuân Tuyển và Nguyễn Đình Tuấn

06/27/19
Khả năng sản xuất của dòng gà lông màu LV4 qua 5 thế hệ chọn lọc

Khả năng sản xuất của dòng gà lông màu LV4 qua 5 thế hệ chọn lọc

Hoàng Tuấn Thành, Dương Xuân Tuyển và Nguyễn Đình Tuấn

06/27/19
Cải tiến tiểu khí hậu chuồng nuôi giảm sốc nhiệt  cho đàn gà đẻ

Cải tiến tiểu khí hậu chuồng nuôi giảm sốc nhiệt cho đàn gà đẻ

Nguyễn Thị Bé Thơ, Nguyễn Đình Tuấn, Dương Xuân Tuyển, Lê Thanh Hải, Phạm Thị Như Tuyết

Nguyễn Đức Thỏa và Nguyễn Văn Hiệu

02/15/19
Ảnh hưởng của độc tố Fumonisin đến năng suất của lợn thịt

Ảnh hưởng của độc tố Fumonisin đến năng suất của lợn thịt

Đoàn Vĩnh, Lã Văn Kính

01/04/19
Ảnh hưởng của độc tố Deoxynivalenol đến năng suất của lợn thịt

Ảnh hưởng của độc tố Deoxynivalenol đến năng suất của lợn thịt

Đoàn Vĩnh, Lã Văn Kính

01/04/19

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn