Bài báo khoa học Phân Viện

Ảnh hưởng của việc thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần nuôi gà thịt Lông Màu

Ảnh hưởng của việc thay thế ngô bằng thóc trong khẩu phần nuôi gà thịt Lông Màu

Phan Thị Tường Vi, Lã Văn Kính, Trần Quốc Việt 

12/17/18
Ảnh hưởng của các chế phẩm thảo dược trong phòng bệnh hô hấp trên lợn thịt

Ảnh hưởng của các chế phẩm thảo dược trong phòng bệnh hô hấp trên lợn thịt

Nguyễn Văn Phú và Lã Văn Kính

12/17/18
kết quả sử dụng 2 dòng đực duroc khác nhau và tuổi giết thịt đến tỷ lệ mỡ giắt trong thăn thịt lợn lai thương phẩm

kết quả sử dụng 2 dòng đực duroc khác nhau và tuổi giết thịt đến tỷ lệ mỡ giắt trong thăn thịt lợn lai thương phẩm

Lê Phạm Đại, Lã Văn Kính, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Hữu Tỉnh, Phạm Sỹ Tiệp, Nguyễn Kim Đoán, Trần Vân Khánh, Trần Văn Hào và Tôn Trung Kiên

12/17/18
khảo sát tỷ lệ mỡ giắt trên đàn lợn việt nam dựa trên nhóm giống, giới tính và khối lượng giết mổ

khảo sát tỷ lệ mỡ giắt trên đàn lợn việt nam dựa trên nhóm giống, giới tính và khối lượng giết mổ

Lê Phạm Đại, Phạm Tất Thắng, Nguyễn Kim Đoán, Phạm Sinh, Lê Thanh Hải, Trần Vân Khánh, Trần Văn Hào, Tôn Trung Kiên, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Văn Hợp, Lã Văn Kính, Nguyễn Hữu Tỉnh và Nguyễn Quế Côi

12/17/18
liên kết di truyền giữa nhóm giống thuần và giống lai trên tính trạng sinh trưởng và dày mỡ lưng ở lợn

liên kết di truyền giữa nhóm giống thuần và giống lai trên tính trạng sinh trưởng và dày mỡ lưng ở lợn

Nguyễn Hữu Tỉnh, Nguyễn Văn Hợp và Trần Văn Hào

12/17/18
Kết quả chọn tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt (dòng trống v22 và dòng mái v27) cho sản xuất tại các tỉnh phía nam

Kết quả chọn tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt (dòng trống v22 và dòng mái v27) cho sản xuất tại các tỉnh phía nam

Dương Xuân Tuyển, Lê Thanh Hải và Hồ Văn Thế

12/17/18
Chọn lọc ổn định năng suất hai dòng vịt cao sản hướng thịt (v12 và v17) tại trại vịt giống vigova

Chọn lọc ổn định năng suất hai dòng vịt cao sản hướng thịt (v12 và v17) tại trại vịt giống vigova

Hồ Văn Thế, Dương Xuân Tuyển và Lê Thanh Hải

12/17/18
Tập hợp và cùng biểu hiện nhiều gene mã hóa cho nhiều enzyme chịu nhiệt trong e. coli, ứng dụng trong sinh chuyển hóa in vitro

Tập hợp và cùng biểu hiện nhiều gene mã hóa cho nhiều enzyme chịu nhiệt trong e. coli, ứng dụng trong sinh chuyển hóa in vitro

Phạm Huỳnh Ninh, Kohsuke Hond, Takaaki Sakai, Kenji Okano và Hisao Ohtake

12/17/18
Kết quả điều tra quản lý chất thải chăn nuôi heo tại xã gia kiệm, thống nhất, đồng nai

Kết quả điều tra quản lý chất thải chăn nuôi heo tại xã gia kiệm, thống nhất, đồng nai

Lã Văn Kính, Nguyễn Thanh Vân, Lê Phan Dũng, Đậu Văn Hải, Lê Đình Phùng, Jaap Schröder và Theun Vellinga

12/17/18
Ảnh hưởng thời gian để khô sau khi sát trùng đến mức độ tồn tại các loại vi khuẩn gây bệnh

Ảnh hưởng thời gian để khô sau khi sát trùng đến mức độ tồn tại các loại vi khuẩn gây bệnh

Lã Văn Kính và Nguyễn Thanh Vân

12/17/18

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn