Bài báo khoa học Phân Viện

Technique de lombriculture au Sud Vietnam

Technique de lombriculture au Sud Vietnam

Frédéric Francis, Éric Haubruge, Pham Tat Thang, La Van Kinh, Philippe Lebaily, Charles Gaspar

01/03/19
Xác định tỷ lệ tiêu hóa toàn phần và tiêu hóa hồi tràng của protein, axit amin của một số loại nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt

Xác định tỷ lệ tiêu hóa toàn phần và tiêu hóa hồi tràng của protein, axit amin của một số loại nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt

Lã Văn Kính, Huỳnh Thanh Hoài, Phan Văn Sỹ, Lã Thị Thanh Huyền, Trần Quốc Việt

01/03/19
Xác định giá trị năng lượng trao đổi, tỷ lệ tiêu hóa của một số chất dinh dưỡng trong một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt

Xác định giá trị năng lượng trao đổi, tỷ lệ tiêu hóa của một số chất dinh dưỡng trong một số nguyên liệu thức ăn phổ biến trên vịt

Lã Văn Kính, Huỳnh Thanh Hoài, Nguyễn Văn Hợp, Lã Thị Thanh Huyền và Trần Quốc Việt

01/03/19
Ảnh hưởng của việc bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn đến tăng trưởng lợn thịt

Ảnh hưởng của việc bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn đến tăng trưởng lợn thịt

Phạm Tất Thắng, Lã Văn Kính

01/03/19
Tác dụng của chế phấm thảo dược bổ sung vào thức ăn đến tăng trưởng của lợn thịt

Tác dụng của chế phấm thảo dược bổ sung vào thức ăn đến tăng trưởng của lợn thịt

Phạm Tất Thắng, Lã Văn  Kính

01/03/19
Aporphine alkaloids, clerodane diterpenes, and other constituents from Tinospora cordifolia

Aporphine alkaloids, clerodane diterpenes, and other constituents from Tinospora cordifolia

Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Tien Dat, Lã Văn Kính, Dan Thuy Hang
Nguyen Hoai Nam, Nguyen Xuan Cuong, Hoang Thanh Huong, Trinh Van Lau
 

12/26/18
Danh mục bài báo

Danh mục bài báo

01/04/19
Bổ sung axit guanidinoacetic trong khẩu phần heo: ảnh hưởng đến năng suất, đặc tính thân thịt và chất lượng thịt

Bổ sung axit guanidinoacetic trong khẩu phần heo: ảnh hưởng đến năng suất, đặc tính thân thịt và chất lượng thịt

Jayaraman B, La KV, La H, Doan V, Carpena EM, Rademacher M, Channarayapatna G

08/02/18
Chọn lọc tạo dòng vịt chuyên thịt V12 có khối lượng cơ thể cao tại Trại Vịt giống VIGOVA

Chọn lọc tạo dòng vịt chuyên thịt V12 có khối lượng cơ thể cao tại Trại Vịt giống VIGOVA

Dương Xuân Tuyển và Lê Thanh Hải, Hoàng Văn Tiệu 

12/17/18

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn