Bài báo khoa học Phân Viện

Khẩu phần năng lượng cao và lysine thấp cải thiện tỷ lệ mỡ giắt trên lợn thịt thương phẩm DLY

Khẩu phần năng lượng cao và lysine thấp cải thiện tỷ lệ mỡ giắt trên lợn thịt thương phẩm DLY

Lê Phạm Đại, Lê Thanh Hải, Lã Văn Kính và Phạm Tất Thắng

01/03/19
Sử dụng đực Duroc để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong cơ thăn thịt lợn thương phẩm

Sử dụng đực Duroc để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong cơ thăn thịt lợn thương phẩm

Lê Phạm Đại, Lê Thanh Hải, Lã Văn Kính và Phạm Tất Thắng

01/03/19
Ảnh hưởng của một số chế phẩm thảo dược và sự kết hợp giữa chúng đến khả năng phòng hội chứng hô hấp, năng suất và chất lượng thịt lợn lai [PI4 X F1(LANDRACE X YORKSHIRE)]  

Ảnh hưởng của một số chế phẩm thảo dược và sự kết hợp giữa chúng đến khả năng phòng hội chứng hô hấp, năng suất và chất lượng thịt lợn lai [PI4 X F1(LANDRACE X YORKSHIRE)]  

Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng, Văn Ngọc Phong, Lê Hồng Giang và Lã Văn Kính

01/03/19
Approach to climate change in animal production in Vietnam

Approach to climate change in animal production in Vietnam

La Van Kinh

01/03/19
Evaluation of fully oxidized beta-carotene (OXBC) as an alternative to antibiotics for growth promotion and disease prevention in swine

Evaluation of fully oxidized beta-carotene (OXBC) as an alternative to antibiotics for growth promotion and disease prevention in swine

La Van Kinh, Jame G. Nickerson, William W. Riley

01/03/19
Performance of Pigs Fed Cassava Starch Residue in Diets

Performance of Pigs Fed Cassava Starch Residue in Diets

La Van Kinh, Doan Vinh and J. s. Kopinski

01/03/19
Use of groundnut cake in grower and finisher diets in Vietnam

Use of groundnut cake in grower and finisher diets in Vietnam

La Van Kinh, Pham Ngoc Thao, Doan Vinh, Huynh Thanh Hoai, J. s. Kopinski

01/03/19
Proximate analysis and amino acid composition of Vietnamese fish and fish by-products used in livestock feeding

Proximate analysis and amino acid composition of Vietnamese fish and fish by-products used in livestock feeding

J. s. Kopinski, La Van Kinh, M. Gravel, P. Martin, A. Pytko

01/03/19
Digestible energy, starch and cyanide content of sin-dried cassva residue in Vietnam

Digestible energy, starch and cyanide content of sin-dried cassva residue in Vietnam

J. s. Kopinski, La Van Kinh, Doan Vinh, Pham Huynh Ninh and B. Burren

01/03/19
Processing rubber seed into a useful pig feed in Vietnam

Processing rubber seed into a useful pig feed in Vietnam

Lã Văn Kính, J. S. Kopinski, B. Burren, Phạm Huỳnh Ninh and Vương Nam Trung

01/03/19

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn