Ảnh hưởng của việc bổ sung ButiPEARL đến khả năng sinh trưởng và sự phát triển của niêm mạc ruột ở heo con cai sữa

Loại dự án: Dự án hợp tác quốc tế với Kemin Industries ASIA PTE. LTD., Singapore

Thành phần của khẩu phần thức ăn thí nghiệm: Khẩu phần cơ sở (đối chứng) sẽ được lập công thức giống như khẩu phần ăn thông thường cho heo con sau cai sữa được sử dụng ở các trại chăn nuôi thương phẩm ở Việt Nam. Sản phẩm thử nghiệm là ButiPEARL sẽ được bổ sung lên trên thức ăn của khẩu phần đối chứng.

Quản lí: Sau cai sữa, heo con sẽ được cân trọng lượng và được chia đều vào cáo nhóm thí nghiệm. Khẩu phần thí nghiệm sẽ được chuẩn bị ở dạng bộ và sẽ cho heo thí nghiệm ăn từ ngày cai sữa đến 42 ngày sau khi cai sữa.

Thời gian dự án: 12 tháng: từ tháng 1/2013 đến 12/2013

Đơn vị thí nghiệm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi heo Bình Thắng thuộc Phân viện Chăn nuôi miền Nam

Đơn vị quốc tế tài trợ kinh phí: Công ty Kremin Industries ASIA PTE.LTD, Singapore

Ảnh hưởng của việc bổ sung ButiPEARL đến khả năng sinh trưởng và sự phát triển của niêm mạc ruột ở heo con cai sữa

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn