Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hạt của giống cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 và Stylosanthes Guianensis Plus ở một số vùng sinh thái khác nhau

Nguyễn Văn Quang, Hoàng Đình Hiếu, Bùi Việt Phong, Lê Xuân Đông, Hoàng Văn Tạo và Phí Như Liễu

TÓM TẮT

Nghiên cứu được triển khai tại 3 điểm: miền Bắc (Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì); miền Trung ( Trại bò sữa TH True Milk Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An); miền Nam (Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi gia súc lớn, Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương) để xác định: mật độ trồng, số lứa cắt chất xanh sau để thu hạt giống, thời gian thu cắt, phương pháp thu hạt giống để từ đó hoàn thiện quy trình sản xuất thâm canh hạt giống của 2 giống cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 và Stylosanthes guianensis Plus. Nghiên cứu gồm 4 thí nghiệm, được thiết kế hoàn toàn ngẫu nhiên (RCD) ở thí nghiệm 2,3,4 và khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) cho thí nghiệm 1. Kết quả thu được cho thấy trong sản xuất hạt của 2 giống cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 và Stylosanthes guianensis Plus trồng ở mật độ hàng 50cm với lượng hạt giống gieo 6kg/ha cho năng năng suất và chất lượng hạt giống cao nhất, giá thành sản xuất cho 1kg hạt giống thấp nhất. Trồng cỏ Stylo thu cắt 1 lứa chất xanh sau đó để lại thu hạt giống vừa thu được lượng chất xanh cho gia súc mà năng suất, chất lượng hạt giống thu được cao. Thời gian thu cắt lấy hạt thích hợp là 45 ngày sau khi ra hoa. Phương pháp rung bông lấy hạt chín sẽ cho năng suất hạt cao, chất lượng hạt tốt và chi phí thu hoạch là thấp nhất.

Từ khóa: Năng suất hạt giống, mật độ, hạt giống, chi phí, S.guianensis CIAT 184, S. guianensis Plus

Chi tiết

Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hạt của giống cỏ Stylosanthes Guianensis Ciat 184 và Stylosanthes Guianensis Plus ở một số vùng sinh thái khác nhau

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn